Wijding St. Augustinus in Middelburg

Gisteren was het kerkwijding in Middelburg. Veel mensen op de been voor deze uitzonderlijke gebeurtenis. Het enthousiasme van de Zeeuwse oud-katholieken, met hun pastoor (rector) Remco Robinson voorop, maakte het mogelijk het Lutherse kerkgebouw over te nemen toen de Lutherse gemeente genoodzaakt was het af te stoten. De kerk werd 274 jaar geleden gebouwd en behoort dus tot de monumenten van de Middelburgse binnenstad. Met de wijding van het gebouw wilden we geen breuk met dat verleden, maar erop verder bouwen. We staan op de schouders van al die generaties die er de ziel uit het lijf gezongen hebben, die er geluisterd hebben naar het woord en die er liturgie gevierd hebben. Hun bidden heeft het gebouw tot een ander huis gemaakt dan alle andere huizen en met de wijding van het gebouw en het nieuwe altaar werd dat feit alleen maar vevestigd.

Bovendien werd de kerk aan de Heilige Augustinus toegewijd: de kerkvader die zowel voor Lutheranen als voor oud-katholieken een bijzondere betekenis heeft. Het is wel tegen de trend in in deze tijd nog een kerk opnieuw in gebruik te nemen en te wijden. Onderzoek bevestigt alleen maar de achteruitgang van het aantal christenen in ons land. Maar precies daarom zijn plekken als deze in Middelburg zo belangrijk. Oud-katholieken kunnen er iets laten zien van hun ‘open geloof’ dat luistert naar God én naar de mensen. Spannend. We bidden om Gods zegen. Van harte gefeliciteerd Zeeland! 

Hier een beeldverslag. Met dank aan Rina Homan en de heer Binnenmarch voor de mooie foto’s.