Spiritueel weekend in de Sint Willibrordsabdij te Doetinchem

Van 22 tot 25 juli namen 21 deelnemers uit vier landen deel aan een weekend over de spiritualiteit van de Oud-Katholieke Kerk. Dit was het vierde weekend in een reeks die in 2012 begonnen is. De aartsbisschop heeft, ook vanuit zijn functie als docent aan het Oud-Katholiek Seminarie, het initiatief tot deze weekenden genomen. De groep die het organiseert is inmiddels uitgegroeid tot zes enthousiaste mensen, die ieder een deel van het programma op zich nemen. Er is naast de referaten ook tijd voor meditatie en natuurlijk is het mogelijk om de diensten in de abdijkerk bij te wonen waar ze zeer gastvrij zijn.

Het thema was de Heilige Geest in de Eucharistie. De Eucharistie, zo werd het mij duidelijk, is met name de plaats waar de gastvrijheid het duidelijkst tot uitdrukking komt. De Gastvrijheid van God naar ons mensen, en daardoor onze gastvrijheid naar elkaar.

Het valt mij steeds weer op dat de Duitstaligen een beter woord voor “Gastvrijheid” hebben. Namelijk “Gastfreundschaft”.

Het ligt in de bedoeling om volgend jaar weer een dergelijk weekend te organiseren. Bent u geïnteresseerd? Neem dan contact op via werkwoche-ak@web.de. 

Rina Homan

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 27 juli 2016