Reflectiedag ‘De Ziel van de kerk’

Kun je de essentie van Oud-Katholiek zijn in enkele woorden vatten? Misschien niet, maar je kunt vast wel één karakteristiek benoemen die voor jou belangrijk is.

Onze bisschoppen willen een eerste stap zetten om te benoemen wat ons inspireert, hoe we elkaar en onze omgeving iets te bieden kunnen hebben als kerk of als gemeenschap van gelovigen. Ze willen graag hun reflectie beginnen met luisteren naar de ideeën en ervaringen van parochianen; naar de beleving van Oud-Katholiek zijn zoals die leeft in de parochies.

Zij nodigen u daarom graag uit om hen iets in handen te geven om op te kunnen reflecteren.

U bent daartoe van harte welkom op zaterdag 3 september a.s. in De Akker, Melkpad 14 in Hilversum. Inloop: 10.00 uur. Start: 10.30 uur. Voor de lunch wordt gezorgd! De bijeenkomst wordt afgesloten met een borrel.

U kunt zich tot uiterlijk 31 augustus per email aanmelden via buro@okkn.nl of telefonisch via 033-4620875.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, augustus 2016