Jouw Hand, mijn glimlach

Van 15-22 januari 2017 wordt de Week van Gebed voor eenheid onder de christenen gehouden met als thema Jouw Hand, mijn glimlach (2 Korintiërs 5:14-20), georganiseerd door de Raad van Kerken in Nederland en MissieNederland. De gebedsweek zal in het teken staan van verzoening en terugblikken op 500 jaar Reformatie. Met de slogan ‘Jouw hand, mijn glimlach’ maken de organisaties het thema concreet.
Bij het bureau van de Raad van Kerken is materiaal te bestellen. Dat kan nu al. Vanaf eind augustus / begin september wordt het uitgeleverd. Er zijn boekjes verkrijgbaar met een liturgie, die gebruikt kan worden voor een gezamenlijke viering. Er zijn ook posters en gebedskaarten te verkrijgen. Klik hier om naar de site te gaan waar u materiaal kunt bestellen en waar ook meditaties en achtergronden bij het materiaal te vinden zijn
.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 10 oktober 2016