Over katholiciteit en globalisatie

In Tagaytay op de Filippijnen is de conferentie over Catholicity and Globalisation (katholiciteit en mondialisering) van start gegaan. Namens onze kerk nemen de aartsbisschop van Utrecht, priester Helen Gaasbeek, Hilde Vercammen en Johannes van Riessen deel.
Op de eerste dag bleek dat katholiciteit een gezamenlijk gezochte en gedeelde waarde is. De verschillende deelnemende kerken en organisaties, zoals de Filippijnse kerk, de kerk van Zweden, de oud-katholieke kerken en de rooms-katholieke kerk, zoeken samen naar wat we gemeen hebben. Op deze conferentie proberen we vanuit onze gedeelde waarden samen een antwoord te geven op de groeiende mondialisering, een woord met heel verschillende smaken.
Allereerst is er mondialisering als probleem: multinationals proberen efficiënt, grootschalig en vooral zo goedkoop mogelijk te produceren, waardoor vooral de allerarmsten in het gedrang komen en het laatste wat ze hebben, verliezen. Op de eerste dag van de conferentie ontmoetten we mensen wier persoonlijke verhalen getuigen van armoede, onrecht en de machteloosheid tegen bedrijven die complete woonwijken opkopen en slopen om ruimte te maken voor luxe casino’s. Maar misschien biedt mondialisering ook een kans om een wereldgemeenschap op te bouwen waarin mensen elkaar niet uit het oog willen verliezen en waarin solidariteit met iedereen een kernwaarde kan worden. Als kerken die elkaar zoeken en elkaar willen ontmoeten kunnen wij met deze conferentie hopelijk een bijdrage leveren aan dit ideaal.

Johannes van Riessen

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 7 oktober 2016