NOVADAG in Utrecht

Op zaterdag 5 november jl. kwamen we met zo’n 30 vrouwen bijeen in een gezellig aangekleed schoollokaal van de O.R.K.A. Na de koffie en even bijpraten met elkaar, gingen we onder leiding van diaken Jutta Eilander met elkaar in gesprek over 20 jaar vrouwelijke diakenen. Grete Verhey-de Jager werd in 1996 tot eerste vrouwelijke diaken gewijd en tien dames volgden haar de afgelopen jaren.
Daarna verzorgde ds. Hennie Marsman een inleiding over de Vrouwenbijbel. Zij was gevraagd om deel te nemen in de kernredactie, die bijna geheel bestond uit PKN.  Helaas zijn de apocriefe boeken niet opgenomen in de Vrouwenbijbel. Een gemiste kans, volgens ons. Hennie vertelde verder over de positie van vrouwen in “Bijbelse tijden” zoals Ruth en Naomi.
Vervolgens ging diaken Leonie van Straaten creatief met ons aan de slag over datzelfde Bijbelboek. Om 12.30 uur was het tijd voor een middaggebed en een heerlijk verzorgde lunch, bereid door de gezusters Bets Zwart en Gerja Groenendijk.
Na de lunch vervolgde Leonie haar programma. Daarna trokken we naar het Catharijneconvent om de tentoonstelling Heilig Schrift te bekijken. De Tanach, Bijbel en Koran werden samen gepresenteerd. Het was een indrukwekkende expositie met eeuwenoude handschriften, prachtige boekbanden en kostbare attributen die behorende bij de drie boeken van het jodendom, het christendom en de islam.
Het was een zeer geslaagde dag !

Monique Bergers

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 14 november 2016