Pelgrimstocht leidt tot boekje Veertigdagentijd

Zoals ieder jaar, verschijnt ook nu weer een boekje met overdenkingen en gebeden om te gebruiken in de Veertigdagentijd op weg naar Pasen. Dit jaar zijn ervaringen verwerkt van mensen die met mgr. Joris Vercammen een pelgrimstocht hebben gemaakt door Lapland in het voetspoor van Dag Hammarskjöld. De uitgave wordt ook aangeboden als bijdrage aan de pelgrimage van gerechtigheid en vrede, het centrale thema in de oecumenische samenwerking tot 2021. Klaas van der Kamp, algemeen secretaris van de Raad van Kerken, werd daarom gevraagd een stuk of zeven meditaties te schrijven bij de pelgrimspsalmen uit de Bijbel.
De uitgave heeft als titel ‘De ene voet voor de andere’. Ondertitel is: Gedachten en gebeden voor de veertigdagentijd in het voetspoor van Dag Hammarskjöld. Het boekje kunt u bestellen via de webshop en kost € 7,50.
Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 26 januari 2017