Uitreiking St Maartenpenning

Op zondag 8 januari heeft de Aartsbisschop van Utrecht, mgr.dr. Joris Vercammen, tijdens de Nieuwjaarsviering in de kathedrale kerk Ste Gertrudis te Utrecht de Sint Maartenpenning uitgereikt aan mevrouw Ineke Arentzen-Soetekouw en mevrouw Bets Zwart.

Kanunnik Wietse van der Velde verhaalde over Ineke Arentzen-Soetekouw die zich vele jaren heeft ingespannen met betrekking tot de financiën van de parochies en van de kerk als geheel. Zij is zelf lange tijd penningmeester van de parochie Dordrecht geweest en heeft ook penningmeesters van andere parochies geholpen bij hun financiële administratie. Als lid van de Financiële Raad heeft zij vele jaren de jaarrekeningen van de parochies in het Aartsbisdom gecontroleerd en het Collegiaal Bestuur en de parochies geadviseerd inzake het financieel beheer.

Kanunnik Grete Verhey sprak mooie woorden over Bets Zwart, over haar trouwe volharding ten bate van onze kerk, in het bijzonder ten behoeve van de parochies Oudewater en Utrecht en voor het Centraal Oud-Katholiek Boekhuis. Maar ook ten bate van veel mensen die op haar pad kwamen en die hulp konden gebruiken. De naam Bets is van Elisabeth afgeleid. Elisabeth die de tekenen van nieuw leven heeft gezien en daarnaar leefde. Zo ook Bets, altijd recht door zee, met geloof in het nieuwe leven dat overal gloort en wacht op ontdekking en om voor te leven.  

De Sint Maartenpenning is ingesteld door het Oud-Katholiek Metropolitaan Kapittel van Utrecht. Het betreft een zware bronzen legpenning, vergezeld van een oorkonde. De penning is ingevoerd om personen binnen de kerk te eren, die zich op bijzondere wijze hebben ingezet. De penning is vrij exclusief.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 16 januari 2017