Week van Gebed om eenheid onder de christenen

Afgelopen zondag is de Week van Gebed om eenheid onder de christenen (van 15-22 januari 2017) van start gegaan.  Deze gebedsweek staat in het teken van verzoening en terugblikken op 500 jaar Reformatie en heeft als slogan ‘Jouw hand, mijn glimlach’.

In het materiaal dat door MissieNederland en de Raad van Kerken in Nederland beschikbaar is gesteld om in de eigen parochies aandacht te kunnen besteden aan deze Week van Gebed is het thema ‘verzoening’ centraal gesteld aan de hand van Paulus’ woorden over de liefde van Christus die mensen drijft (2 Korintiërs 5:14-20). Het beeldmerk op posters en het omslag van een boekje laat handen zien die naar elkaar reiken. Dit drukt verzoening uit. Ook de slogan ‘Jouw hand, mijn glimlach’ wil de uitgestoken hand en de onderlinge verbondenheid tot uitdrukking brengen.

De EO-televisie heeft een registratie gemaakt van de viering van afgelopen zondag in de St. Josephkerk in Gouda. Die viering wordt zondag 22 januari vanaf 9.10 uur uitgezonden op televisie via NPO2.


Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 16 januari 2017