Elfde Quasimodolezing

Jaarlijks organiseert de Oud-Katholieke Kerk van Nederland de Quasimodolezing. Dit jaar voor de elfde keer, op 20 april a.s. in In de Driehoek aan het Willemsplantsoen te Utrecht.

Prof.dr. Stephan van Erp verzorgt de lezing en heeft deze als titel gegeven: Christus, de vreemdeling in ons midden: migratie en de christelijke identiteit van Europa. Het coreferaat wordt gehouden door dr. Erica Meijers. De muzikale omlijsting wordt verzorgd door Hanna Rijken en Sebastiaan ’t Hart.

In de bijlage vindt u meer informatie over de lezing, de beide sprekers, het programma, etc. 
Klik hier indien u zich wilt opgeven. U bent ook van harte welkom zonder u vooraf aan te melden, betaling dan graag contant bij de ingang van In de Driehoek.

De Quasimodolezing is een initiatief bedoeld voor allen die zich betrokken voelen bij vragen rond geloof en kerk in de huidige samenleving. De lezing vindt plaats rond de 2de zondag van Pasen, zondag Quasimodo. Met de lezing worden thema’s die in de (oud-) katholieke traditie een belangrijke rol hebben gespeeld, in een ruimere context geplaatst en onderzocht op hun betekenis voor de actuele situatie van geloof en kerk.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 27 maart 2017