Gods liefde geldt iedereen !

Ook de Iglesia Filipina Independiente (IFI) uitte zich onlangs over de plaats van verschillende geslachten en seksualiteiten in de kerk. In een krachtige verklaring zegt de kerk, bij monde van haar bisschoppenconferentie, onder meer dat Gods liefde iedereen geldt, dat ze daarom inclusief wil optreden en vergeving vraagt voor onverschilligheid of discriminatie in het verleden. De volledige tekst is hier beschikbaar.

De bisschoppenconferentie van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland publiceerde in 2016 een eigen, soortgelijke tekst. Terwijl vragen rondom geslacht en seksualiteit enerzijds voor verdeeldheid zorgen tussen kerken, is er dus ook grote herkenning tussen zusterkerken op dit punt.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 28 maart 2017