“Drie Utrechtse Kathedralen” en de Europadag

Op dinsdag 9 mei 2017, Europadag, presenteren de “Drie Utrechtse Kathedralen” een symposium over de toekomst van Europa. Met dit symposium willen de Rooms-Katholieke Sint Catharinekathedraal, de Oud-Katholieke Sint Gertrudis Kathedraal en de Protestantse Domkerk een constructieve bijdrage leveren aan het publieke debat over de toekomst van Europa als drager van een waardengemeenschap van alle levensbeschouwelijke gezindten.

Het symposium wordt om 17:45 uur ingeleid door het luiden van de Domklokken. Om 18:00 uur begint een oecumenische vesper in de middeleeuwse Domkerk, de basis van Willibrord. Het symposium wordt gehouden in conferentiecentrum In De Driehoek, ingang Sint Gertrudiskapel, Willemsplantsoen 1c te 3511 LA Utrecht. De Conference of European Churches (CEC) wordt in de vesper en in het symposium vertegenwoordigd door Pastorin Silke Tosch, lid van de Board of Governance van de CEC; zij is tevens verbonden aan de Bundes Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde Köln. Vesper voor ieder vrij toegankelijk, Entree € 15,- voor symposium. Koffie/thee en broodjes (bij bezoek vesper en symposium) zijn inbegrepen. Uw komst wordt met bijzonder veel plezier tegemoet gezien!

Programma en aanmelding via de website www.fb.com/EuropaMdM. Voor vragen of meer informatie kunt u zich wenden tot de heer F. de Wolff, e-mail frans.de.wolff.1954@gmail.com. Telefoon 030 2942686.

Tekst: Anne Miedema

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 5 april 2017