Kom tevoorschijn

Kwetsbaarheid. Durf je daarvan iets te laten zien in deze tijd van rimpelloze profielfoto’s en succesvolle Facebookposts? ‘Kom tevoorschijn’ is het thema van de voorjaarsconventie van de Charismatische Werkgemeenschap Nederland. Deze jaarlijkse conferentie vindt plaats van 24 t/m 28 mei in Delden. Sprekers zijn (o.a.) journalist Arie Bergwerff en coach/ondernemer Dineke van Kooten. Ziekenhuispastor Margriet van der Kooi zal voorgaan in een bijzondere viering. Ook is er op de conventie een eucharistieviering volgens oud-katholieke ritus, waarin pastoor Hans de Rie uit Rotterdam zal voorgaan. Verder zijn er uiteenlopende ontmoetingen, pastoraat, workshops, muziek en een eigen kinder- en jongerenprogramma. Meer informatie over de conventie is te vinden via deze link: https://www.cwn-cwj.nl/inschrijven-voorjaarsconventie-2017/

Op 17 februari jl. werd ondergetekende benoemd tot contactpersoon tussen de Charismatische Werkgemeenschap en de Oud-Katholieke Kerk van Nederland. Meer hierover is te lezen via deze link: https://www.cwn-cwj.nl/louis-runhaar-contactpersoon-okk/

De betrekkingen tussen de OKKN en de CWN gaan terug tot de oprichting van de werkgemeenschap in 1972, waarbij de kerk in de persoon van pastoor Niek van Ditmarsch direct betrokken was. De oecumenisch ingestelde gemeenschap wil een oefenplaats zijn op de terreinen van spiritualiteit, viering en pastoraat en heeft daarbij bijzondere aandacht voor het werk van de heilige Geest. Op de conventies in voor- en najaar zijn altijd oud-katholieke deelnemers te vinden. Diverse pastoors waren in de afgelopen jaren betrokken bij de vieringen op de bijeenkomsten en bij het bestuur van de werkgemeenschap. De leerstoel ‘theologie van de charismatische vernieuwing’ werd van 1992 tot 2000 bekleed door prof. dr. Martien Parmentier.

Tekst: Louis Runhaar, pastoor van de parochie Amersfoort

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 20 maart 2017