Najaarsconventie CWN

De najaarsconventie van de Charismatische Werkgemeenschap Nederland vindt plaats van 19 oktober t/m 22 oktober in de Kroeze Danne te Ambt Delden. Het thema is ‘Pride’, oftewel trots. Een thema dat schuurt. Want trots vind je meestal niet terug in opsommingen van deugden of goede eigenschappen. Kan en mag dat dan, trots zijn op jezelf? Naast de lezingen en vieringen zijn er diverse workshops. Er is voor elk wat wils, ook voor jongeren en kinderen. Meer informatie over het programma is te vinden op de website www.cwn-cwj.nl/

De CWN is een oecumenisch ingestelde gemeenschap en wil een oefenplaats zijn op de terreinen van spiritualiteit, viering en pastoraat en heeft daarbij bijzondere aandacht voor het werk van de heilige Geest. Op de CWN-conventies in voor- en najaar zijn altijd oud-katholieke deelnemers te vinden. Diverse pastoors waren in de afgelopen jaren betrokken bij de vieringen op de bijeenkomsten en bij het bestuur van de werkgemeenschap. De VU-leerstoel ‘theologie van de charismatische vernieuwing’ werd van 1992 tot 2000 bekleed door prof. dr. Martien Parmentier. De betrekkingen tussen de OKKN en de CWN gaan terug tot de oprichting van de werkgemeenschap in 1972, waarbij de kerk in de persoon van pastoor Niek van Ditmarsch direct betrokken was.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 18 september 2017