Studiedag pastores

Twee keer per jaar wordt er een studiedag voor pastores gehouden. Op de komende studiedag zullen de pastores zich bezighouden met het onderwerp ‘De kunst van het preken’. Spreker is Andries Govaart die de pastores zal  inleiden in de communicatie tussen prediker en gehoor, prediker en schrift en de innerlijke communicatie van de prediker, aan de hand van de preekanalyse methode van Van Leeuwen en Struys.

De besloten studiedag wordt gehouden op 15 maart 2018 in het Oud-Katholiek Vergadercentrum Alticollense in Amersfoort. Aanvang: 10.15 uur.  Sluiting: 16.00 uur. 

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 30 januari 2018