Uitvaart emeritus Aartsbisschop Glazemaker

Vrijdagavond 26 januari vond in de Ste Gertrudiskathedraal een ontroerende en sobere Avondwake plaats voor emeritus aartsbisschop Teus Glazemaker, waarvoor ruim honderdvijftig mensen naar Utrecht waren afgereisd. Tijdens de uitvaartdienst op zaterdag 27 januari was de kathedraal gevuld met naar schatting zo’n driehonderd mensen, eveneens een hartverwarmend teken van al diegenen die zich met hem verbonden voelden.

 

Naast de familieleden en genodigden waren zaterdag vele priesters aanwezig om emeritus aartsbisschop Antonius Jan uitgeleide te doen en waren ook de meeste oud-katholieke bisschoppen uit de Europese zusterkerken vertegenwoordigd. Van rooms-katholieke zijde waren kardinaal Eijk, mgr. Hoogenboom en ceremoniarius Lokate aanwezig. Priester Pitsikakis vertegenwoordigde Metropoliet Athenagoras van het orthodoxe aartsbisdom België en heel de Benelux. Verder waren Revd. Phillips, vertegenwoordiger van de Aartsbisschop van Canterbury, en Ds. Van den Broeke, namens de PKN, aanwezig.

Er werden prachtige woorden gesproken door beide dochters, Janine en Barbara, die dierbare herinneringen ophaalden aan hun vader. Daarna sprak emeritus bisschop Hans Gerny van de oud-katholieke kerk van Zwitserland die een intieme vriend geworden is tijdens en na hun jarenlange samenwerking in de Internationale Oud-Katholieke Bisschoppenconferentie van de Unie van Utrecht. Bisschop Gerny verhaalde van het buitengewoon vermogen van mgr.Glazemaker om theologisch te nuanceren. Hij was verder een begenadigde bruggenbouwer die ook bij de moeilijkste verschillen mensen kon samenbrengen. Naast serieuze zaken was er op initiatief van beide bisschoppen Glazemaker en Gerny altijd aandacht en tijd voor het genoeglijk samenzijn, om de bisschoppen ook als mensen dichter bij elkaar te brengen. Tot slot sprak prof.dr.Jan Visser indrukwekkende woorden waarin de humor die hij met zijn beste vriend deelde niet ontbrak. Al met al kwam goed naar voren hoe blijmoedig, ontvankelijk, betrokken en humoristisch Antonius Jan / Teus was en werd een beeld geschetst van een bijzonder mens die zeer gemist zal worden.

Aartsbisschop Joris Vercammen ging voor in de dienst en verzorgde de preek gebaseerd op Johannes 13, 34-35;14,1-7. Dit evangelie was door Antonius Jan Glazemaker zelf gekozen. Aartsbisschop Joris begon zijn preek met een citaat uit de laatste brief van Teus over de magnolia die al lange tijd een belangrijke rol speelde in zijn leven. Teus schreef: ‘moge de magnolia een bemoedigd teken zijn voor degenen die verder gaan als ik afscheid heb moeten nemen. Als symbool van hoe de natuur en de mensen altijd op de toekomst gericht zullen zijn’. In zijn preek schetste de aartsbisschop Antonius Jan als een gelovige en priester/bisschop die wilde getuigen van Gods uitgestoken hand naar mens en wereld toe.

Emile Verhey, voormalig secretaris van onze kerk en daarna in vriendschap verbonden gebleven met Teus, verzorgde de voorbeden die op een boeiende wijze gebaseerd waren op het bisschopslied ‘Maior Deus corde nostro’ (God is groter dan ons hart). Organiste Eveline M.Jansen bespeelde het orgel en dirigeerde het kathedrale koor dat de liederen, die met zorg uitgekozen waren, ten gehore bracht. Onder het zingen van ‘In Paradisum’ werd de kist uitgedragen waarna de bijzetting in kleine kring plaatsvond in de rotonde van begraafplaats Soestbergen in Utrecht. Moge hij daar rusten in vrede!

Foto’s: Barbara Glazemaker

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 30 januari 2018