Retraite voor geestelijkheid in het teken van gebed

Drieëntwintig geestelijken uit onze kerk waren van 23 – 26 januari in de Abdij Maria Toevlucht te Zundert bijeen voor de jaarlijkse retraite van de geestelijkheid. Deze stond dit jaar onder leiding van mw.  José van Sante, die vele jaren pastor was in het rooms-katholiek bisdom Haarlem en de oecumene, en daarbij ook supervisor voor pastores. Inmiddels is ze met pensioen en sinds 2014 als tertiair lid aangesloten bij de Karmel orde.

De retraite had bidden als onderwerp. In de diverse bijeenkomsten die gedurende de retraite onder haar leiding stonden, begeleidde José ons door een heel panorama aan teksten, gedichten en gebeden van zeer diverse aard. Onder andere teksten van Romano Guardini, Laurent de la Résurrection, Antoine de St. Exupery en Simone Weil passeerden de revue. We lazen en bespraken ze met elkaar en er was ruimte voor het gegeven dat de ene tekst je meer aanspreekt dan de andere, en dat wij daarin ook van elkaar verschillen. De gesprekken die ontstonden hadden daarom ook meer het karakter van een uitwisseling van gedachten en het delen van inspiratie dan van een theologisch debat.

Er was ook ruimte voor niet praten maar doen. Zo gingen we tekenen aan de hand van een vrije bewerking van psalm 84, deden we samen een stuk stille meditatie en rondden we de retraite op vrijdagmorgen af met Lectio Divina. Er werd ons veel aangereikt. Toch was het programma ook zo ruim dat er genoeg vrije tijd was die we konden gebruiken voor een wandeling, een gesprek, of gewoon even wat lezen of rusten.

Ondertussen bewogen we mee op het ritme van de gebeden van de broeders wat aan de dagen ook een bijzonder karakter geeft. En was het fijn om weer eens bij te praten met collega’s die je niet zo snel spreekt omdat ze aan de andere kant van het land werken. 

Tenslotte waren deze dagen ook getekend door het overlijden van emeritus aartsbisschop Antonius Jan Glazemaker. Een aantal collega’s waaronder de aartsbisschop van Utrecht moest ook tijdens de retraite bezig zijn met de voorbereidingen van zijn afscheid op 27 januari. Voor ons allen gold dat hij en zijn familie in ons hoofd en hart waren.

En zo waren het dagen van verbinding. Met elkaar, met de velen die een plek hebben in ons hart (ook niet in Zundert aanwezige collega’s, vrienden, parochianen, familie) en met de Eeuwige, voor Wie wij in ons gebed proberen open te staan en van Wie we geloven dat Hij ons – door alles heen – draagt.

Erna Peijnenburg 

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 1 februari 2018