Ook dit jaar Oud-Katholieken bij Springprocessie in Echternach

Op de Pinksterdinsdag vindt sinds de Middeleeuwen in het Luxemburgse stadje Echternach jaarlijks een spring-processie naar het graf van Sint-Willibrord plaats. Groepjes pelgrims, ieder met eigen muziekkorps, verzamelen zich bij de lindeboom van de heilige. De deelnemers zijn aan elkaar vastgemaakt met witte zakdoeken en springen in de maat van de processiemars naar voren, afwisselend op hun linker- en rechtervoet. Dit is in 1947 zo ingesteld omdat het toenmalige ritme (drie stappen naar voren en twee terug) voor chaos zorgde.

De deelnemers begeven zich op de maat van de muziek naar de basiliek. Deze tocht duurt ongeveer een uur. 

Ook dit jaar waren de pelgrims van heinde en verre gekomen voor deze oecumenische activiteit, zo’n 10.000 in totaal. Vanuit de Oud-Katholieke Kerk was dit jaar een groeiende belangstelling. Vorig jaar was één bus zo goed als vol, dit jaar was er naast een bus ook nog een auto nodig om de devote pelgrims naar Echternach te brengen. Aartsbisschop Joris Vercammen was ook aanwezig. Eerst begeleidde hij de oud-katholieke pelgrims en hun reisleider/pastoor om daarna met de andere aanwezige bisschoppen, waaronder kardinaal Eijk, opnieuw de tocht te aanvaarden.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 23 mei 2018