Een week bij de catholic worker in Calais

In het nummer van De Oud-Katholiek van februari 2017 stond een interview met broeder Johannes, monnik van de Gemeenschap De Goede Herder die officieel aangesloten is bij de Oud-Katholieke Kerk van Nederland. Broeder Johannes is door deze gemeenschap ‘uitgeleend’ om vanuit het Maria Skobtsova huis in Calais (Noord Frankrijk) te werken onder de vluchtelingen. Het Maria Skobtsova Huis is een gemeenschap van vrijwilligers en van kwetsbare vluchtelingen uit landen zoals Soedan, Iran, Eritrea, Ethiopië, maar ook uit Afghanistan. Zowel moslims als christenen vinden hun weg naar het huis.

Eén van de leden van het Jeannette Noëlhuis, een leefgemeenschap in Amsterdam Zuid-Oost die ontstaan is uit de Catholic Worker beweging in de Verenigde Staten, heeft in 2016 een paar weken meegedraaid als vrijwilliger en verbleef afgelopen december opnieuw in Calais. Klik hier voor een verslag hiervan.

Klik hier om het interview met Broeder Johannes in de Oud-Katholiek te lezen. 

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 12 juni 2018