Luchthavenpastoraat zoekt luchthavenpastoor

Het Luchthavenpastoraat op Schiphol Airport is op zoek naar een Anglicaanse luchthavenpastoor. Sinds 2010 bestaat deze vergaande samenwerking die in het kader van de Bonn Agreement van 1931 gerealiseerd kon worden. Het Bonn Agreement is een document waarin de wederzijdse erkenning van ambt en sacramenten is vastgelegd. Het Luchthavenpastoraat kan gezien worden als een concreet teken van deze volledige kerkelijke gemeenschap.

Het luchthavenpastoraat is een gemeenschappelijk initiatief van de Kerk van Engeland, het Diocese of Gibraltar in Europe, en de Oud-Katholieke Kerk van Nederland en bedoeld om de vele reizigers die de luchthaven Schiphol passeren de mogelijkheid te bieden zich te bezinnen of terug te trekken in de kapel. Daarnaast biedt het luchthavenpastoraat ook hulp aan reizigers in nood (opvangen naaste familie van overleden passagier, opvangen gestrande reizigers en het, in samenwerking met de Medische dienst, opvangen van passagiers met psychische problemen).

Klik hier voor de advertentie met de vacature. 

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 11 juni 2018