Het leven – in twee jubilea

Op 30 juni combineerden St. Paulus, Missie en diaconaat buitenland, en de bisschop van Haarlem, Dirk Jan Schoon, hun 50- en 10-jarige jubilea. Het één werd gevierd met een benefietconcert, met de titel ‘Het leven’, het ander herdacht in een feestelijke vesperviering. In zijn openingswoord van de middag zei pastoor Age Kramer, voorzitter van ‘Sint Paulus’, dat missie ‘een zaak van wederzijdse inspiratie’ is. Concert en viering lieten zien hoe dat gestalte kan krijgen.

Bariton Gertjan Arentsen en pianist en accordeonist James Pollard verzorgden een concert met levensliederen en klassieke liederen. De twee genres bleken dichter bij elkaar te liggen dan je zou denken. Vanaf het eerste lied merkten de musici dat het publiek sommige liederen goed kende – en dus meezong! Dat het concert in de smaak viel, bleek ook uit de collecte – ter plekke spontaan verdubbeld door een fonds dat anoniem wil blijven –, het geheel heeft de waarde van, bijvoorbeeld, ruim 1000 bloedonderzoeken in het El Salaam ziekenhuis dat ‘Sint Paulus’ ondersteunt. Het wordt geleid door Koptische zusters in Egypte.

In de daaropvolgende viering van de vesper van de HH. Petrus en Paulus, patronen van de Amsterdamse kerk, ging bisschop Dick Schoon voor. In zijn preek keek hij terug en vooruit en sloot bij zijn beeld van wat het bisschopsambt nu inhoudt aan bij Maria: je beschikbaar stellen voor God en erop vertrouwen dat God uiteindelijk voor verlossing zorgt. De prachtige voorzang verzorgde een damesschola en Gertjan Arentsen en James Pollard vervulden nu de rollen van lector en organist. 

Tijdens de receptie kreeg de bisschop vanwege het gehele bisdom aangeboden zich te laten portretteren, Laura Zwart-Vuil, sprekend namens de Haarlemse Bisschopskas, overhandigde de bisschop daarvoor al een symbolisch portretlijstje. Ten slotte bracht de Filippijnse bisschop Dindo (bisdom Tarlac), de bisschop een serenade en verbond zo beide jubilea: ‘Sint Paulus’ ondersteunt al jaren de Iglesia Filipina Independiente, ook en met name het seminarie waar bisschop Dindo studeerde en nu doceert.

Met een goede honderd bezoekers voor beide bijeenkomsten was de Amsterdamse kerk goed gevuld.

P.S. Mocht u de bijeenkomst gemist hebben – bijvoorbeeld vanwege de stakingen in het openbaar vervoer – maar ‘Sint Paulus’ toch nog in de bloemetjes zetten? Dat kan, via een gift o.v.v. ‘jubileum’  op bankrekening NL85INGB0000464575 t.n.v. St. Paulus Missie en Diaconaat te Capelle a/d IJssel.

Tekst: Peter-Ben Smit

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 3 juli 2018