Een aartsbisschop aangeklaagd in Rome

Op 18 mei aanstaande vindt de boekpresentatie plaats van het door Mgr. dr. Dirk Jan Schoon geschreven boek:

Een aartsbisschop aangeklaagd in Rome

De dagboeken van aartsbisschop Petrus Codde en zijn metgezellen Jacob Krijs en Benedict de Waal over hun reis naar en hun verblijf in Rome, 1700-1703. 

 

Over het boek: Aartsbisschop Petrus Codde was vanaf 1689 de leider van de katholieken in de Republiek. Meer nog dan zijn voorgangers kreeg hij met tegenwerking te maken. Beschuldigingen van jansenisme leidden ertoe, dat hij zijn beleid bij paus Clemens XI moest gaan verdedigen. Coddes verblijf in Rome duurde bijna drie jaar. Dankzij de dagboeken van hemzelf en van twee reisgenoten, nu integraal uit het Latijn vertaald en toegelicht, krijgen we inzicht in dit proces. De afloop was dramatisch: in 1702 werd Codde geschorst en in 1704 definitief afgezet. Deze maatregelen leidden in de Republiek tot protest en uiteindelijk tot twee gescheiden katholieke kerkgenootschappen.

De presentatie begint om 14.00 uur en zal duren tot ongeveer 16.00 uur. U bent van harte welkom in de Oud-Katholieke Kerk aan de Ruysdealstraat 39 te Amsterdam. De toegang is vrij. U wordt wel gevraagd u aan te melden – per e-mail aan mw. Marina van der Waag (secretarismarinawaag@gmail.com). 

Het programma van die middag ziet er als volgt uit.

Diverse reacties op het boek door:

Prof. Dr. Mirjam de Baar
Hoogleraar Cultuurgeschiedenis van het christendom in de vroegmoderne tijd, Universiteit Leiden

Dr. Joep van Gennip, Universiteit Tilburg
Postdoctoraal onderzoeker en docent, Universiteit van Tilburg

Dr. Lydia Janssen
Postdoctoraal onderzoeker FWO-Vlaanderen/KU Leuven

 
– Muzikaal intermezzo –  


Respons door Dr. Dick Schoon
Bisschop van Haarlem; toegevoegd onderzoeker Oud-Katholiek Seminarie

Discussie met de zaal 

Afsluitende receptie
 

Uitgeverij Verloren is met een boekentafel aanwezig – ook Een aartsbisschop aangeklaagd in Rome is verkrijgbaar.

 

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 25 maart 2019