Overlijden Remco Robinson

Geschokt en nog niet in staat te begrijpen wat er gebeurd is, treurt de Oud-Katholieke Kerk van Nederland om het overlijden

van priester dr. Remco Robinson. Pastoor Robinson overleed afgelopen zondag 10 maart 2019.

De kerk verliest in hem een toegewijd pastor van de oud-katholieken in Zeeland, een betrokken docent praktische theologie aan het Oud-Katholiek Seminarie, een goede collega en een betrokken lid van het Collegiaal Bestuur.

Remco is in uitvaartcentrum De Voorzorg, Monuta Adrienne Klein, Industrieweg 20 te Vlissingen. U kunt afscheid van hem nemen op vrijdag 15 maart tussen 17.00 en 18.00 uur. 

De eucharistieviering bij de uitvaart zal plaatsvinden op maandag 18 maart 2019 in de Sint-Augustinuskerk te Middelburg, Zuidsingel 70. De dienst begint om 12.30 uur. Na de dienst begeleiden we Remco naar de Noorderbegraafplaats in Vlissingen. 

Zie verder: Remco Robinson, een In memoriam

en: In memoriam – Oud-Katholiek Seminarie 


Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 12 maart 2019