VASTENACTIE 2021

PRESENT

Sociaal en praktisch: stichting Present maakt het mogelijk dat steeds meer mensen in Nederland omzien naar elkaar. Daar wordt iedereen blij van! Om dit werk uit te bouwen heeft Present onze steun nodig. Daarom is onze Vastenactie 2021 voor hen bestemd.

Present slaat een brug tussen mensen die iets hebben te bieden en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Als makelaar in vrijwilligerswerk biedt zij de mogelijkheid voor vrijwilligers om zich in of vlakbij de eigen woonplaats in te zetten voor mensen die te maken hebben met armoede, een slechte gezondheid of een sociaal isolement. Voor een dagdeel of voor langere tijd. Het unieke van de Vastenactie van dit jaar is dat er gekozen kan worden voor het doneren van tijd naast de mogelijkheid van het doneren van geld! In een aantal van onze parochies is hier de afgelopen jaren goede ervaring mee opgedaan.

Present werkt bij al haar projecten samen met organisaties in zorg, welzijn en wonen. Voor elk project van Present geldt dat het vrijwilligerswerk altijd ter aanvulling of ondersteuning moet zijn van de professionele zorg. Present vindt daarbij de ontmoeting die er is tussen mensen minstens zo belangrijk als het klaren van de klus.

Voor bewoners waar een groep op bezoek komt, is het bijzonder dat een groep vreemde mensen hen ‘zomaar’ komt helpen. Het toegenomen zelfvertrouwen en het ontluikende perspectief biedt kansen voor meer structurele oplossingen. Ook voor u kan het project een betekenisvolle ervaring zijn. U ontmoet iemand die u anders waarschijnlijk nooit zou ontmoeten. Present zegt: in de kern is het organiseren van een Present project het faciliteren van ontmoetingen!

Als kerk willen we graag ook beschikbaar zijn voor de mensen in de buurt. Dat is soms minder eenvoudig dan gedacht, want:

  • Hoe kom je met deze mensen in contact?
  • Hoe zorg je er bijvoorbeeld voor dat dat werk niet alleen op de schouders van de diaconale werkgroep terechtkomt?
  • Hoe betrek je de hele parochie erbij ?
  • Hoe bereik je de mensen die hulp echt het beste kunnen gebruiken?
  • Moet je het werk niet aan zorgprofessionals overlaten?
  • Welke hulp kun je bieden, sluit het aan bij de talenten van de parochianen en hoe krijg je hen enthousiast?

Present Nederland kan ons als kerk daarbij helpen! Er zal in parochies een tijd&talent collecte gehouden worden voor sociale projecten(zoals koken voor dak- en thuislozen, het organiseren van een gezellige middag voor mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking of koffiedrinken met eenzame ouderen) en praktische projecten (helpen verhuizen, opknappen of schoonmaken van een woning of het opknappen van een tuin). Parochianen kunnen zelf bepalen hoeveel tijd zij willen doneren, eenmalig een dag(deel) of op structurele basis.

Het doel van Present is om een beweging op gang te brengen in de samenleving waarbij steeds meer mensen het vanzelfsprekend vinden om naar elkaar om te zien. En dat werkt. Want met een Present-project komt er in één dag echt iets van de grond en ontstaan er ontmoetingen van blijvende waarde!

Natuurlijk heeft Present Nederland haar projecten moeten aanpassen ten gevolge van de coronapandemie. Juist in deze tijden is het werk van Present Nederland extra belangrijk, zo benadrukte minister Hugo de Jonge, die onlangs zelf ook deelgenomen heeft aan een project van Stichting Present, zie het filmpje daarover: https://www.youtube.com/watch?v=hBIn0YHtpZ0&feature=youtu.be

Het financieel ondersteunen van het werk van Present is ook mogelijk. Zeker voor parochianen die om welke reden dan ook niet in staat zijn om tijd te doneren, blijft dit een vertrouwde manier van bijdragen aan de jaarlijkse Vastenactie.

Het Collegiaal Bestuur hoopt van harte op een mooie opbrengst van deze Vastenactie 2021! Het ondersteunen van Present biedt ons allen de gelegenheid om de Ander te ontmoeten in de ander. Om onze naasten van dienst te zijn en om vanuit de Paasgedachte een steentje bij te dragen aan een nieuwe wending in het leven van mensen. Of dat nu in tijd&talent is of in geld, beide zijn zinvol!