Buiten de bubbel: de kerk uitdagen wereldwijd te blijven

Door isolatie bescherm je anderen. Dat is goed, belangrijk, en zelfs een vorm van naastenliefde. Het heeft ook een keerzijde: je wereld wordt kleiner, je raakt contacten kwijt, je leeft binnen je eigen bubbel. In de ‘normale wereld’ is dat heel anders.

Tenminste: dat zou je denken. Ook in de ‘normale wereld’ leven we in bubbels. Nieuws uit de USA komt ook dan veel meer op ons scherm dan, bijvoorbeeld, nieuws uit de Filippijnen. Nieuws uit Rusland is prominenter dan nieuws uit Tanzania. En nieuws uit Mozambique? Dat komt toch echt veel minder voor dan nieuws uit Zeeuws-Vlaanderen. Logisch, natuurlijk: sommige plekken liggen dichterbij dan andere en sommige landen hebben gewoon meer invloed op Nederland dan andere. De kerk heeft een andere logica: iedereen is van belang, niet alleen wie een belangrijke economische of politieke partner is (of tegenstander), of wie toevallig in de buurt woont. Bubbels zijn er om te laten barsten. Juist om wie buiten je eigen bubbel zit niet te laten barsten!

“St. Paulus” kreeg daarom al meer dan 50 jaar geleden van de bisschoppen de opdracht om buitenlandse missie en diaconaat op de agenda te zetten en te houden in de Oud-Katholieke Kerk. Dat is altijd van belang en ook in de context van Corona. We noemen een paar voorbeelden van wat er in het afgelopen jaar mogelijk werd. Via “St. Paulus” en dankzij giften van mensen zoals u, met bescheiden en soms heel forse giften. Want “St. Paulus” onderhoudt contacten en zorgt voor verbinding, maar degene die het eigenlijke werk doet, bent uzelf.

Studeren tot ver in de toekomst: Andreas Rinkel Scholarship

Iedereen weet het wel: je kunt iemand een vis geven, maar iemand ook leren vissen. Het eerste lost honger snel op, het tweede zorgt voor een oplossing voor de langere termijn. Het eerste is ook een stuk sneller en goedkoper geregeld dan het tweede. Wat voor vissen geldt, geldt ook voor de kerk: goede pastoors opleiden is van enorm belang voor de toekomst van de kerk. De Iglesia Filipina Independiente, met wie de Oud-Katholieke Kerk al meer dan een eeuw verbonden is, zet zich zeer in voor de opleiding van haar toekomstige geestelijken. Vaak in moeilijke omstandigheden: financieel, politiek, en wat klimaat betreft: orkanen maken het leven tot een uitdaging.

Al langer ondersteunen oud-katholieke parochies studenten op de Filippijnen, vaak met jaarlijkse giften. Heel wat studenten konden zo hun studie afronden en werken nu als pastoor. In 2020 was er echter wel een heel bijzondere gift. Een anonieme gever doneerde EUR 15.000, waarmee op het Aglipay Central Theological Seminary (Urdaneta City), een beurs voor de ‘eeuwigheid’ kon worden ingericht. Het geld is in een fonds terechtgekomen van waaruit op jaarbasis een beurs verstrekt kan worden. Hoeveel studenten zullen daarvan kunnen studeren?

De beurs is genoemd naar de aartsbisschop van Utrecht, Andreas Rinkel, die in 1965 kerkelijke gemeenschap vaststelde tussen de twee kerken.

Rechten voor gastarbeiders in Hong Kong: een rekensom

In Hong Kong werken 380.000 migrantenarbeiders, 98 % daarvan zijn vrouwen. Vrouwen die gedreven door armoede in het buitenland in de huishouding werken. Hun inkomen gebruiken ze om hun families in het thuisland te steunen. Het Bethunehuis in Hong Kong is een opvanghuis voor migrantenvrouwen die te maken krijgen met te veel werkuren, met het niet betalen van loon en met fysiek en/of seksueel misbruik. Sinds meer dan 20 jaar ondersteunt “St. Paulus” het Bethunehuis, dat opgezet is vanuit de Anglicaanse kerk van Hong Kong. De Vastenactie 2020 was ervoor bestemd. Daarvan zijn de resultaten nu bekend: een goede EUR 13.000 is samengebracht. Dat is prachtig en zal een echt verschil maken. Maar hoe groot? Die rekensom laten we graag aan u over. Hier zijn enkele voorbeelden van welke dienstverlening welk prijskaartje heeft:

– Verlengen van het visum (€ 27)

– Eigen bijdrage advocaat (€ 67)

– Vervoer naar de rechtbank (€ 23)

– Medische hulp (gemiddeld € 35)

– Cursus ‘ken je rechten en het juridische proces’ (€ 28)

Noodhulp bij een orkaan

De Filippijnen zijn een prachtig land, maar wie het nieuws erover volgt, weet dat het ook met grote regelmaat geteisterd wordt door tropische stormen, orkanen. Een flinke storm zorgt in Nederland, waar de meeste mensen in stevige huizen wonen en de waterhuishouding meestal goed geregeld is, al vaak voor heel wat schade. Stel je voor wat er gebeurt als waterafvoer niet op orde is en je huis een hutje uit golfplaten is.

In de loop van 2019 en 2020 ging St. Paulus daarom een drietal keren in op verzoeken om noodhulp. Daarbij kreeg ze ook ondersteuning van een diaconaal fonds dat met de Oud-Katholieke Kerk verbonden is. Zulke hulp lijkt soms maar een druppel op een gloeiende plaat, maar toch: als  je weet dat een paar honderd euro besteed aan medische zorg het verschil tussen leven en dood kunnen betekenen, of, bij wederopbouw, tussen een dak boven je hoofd of dakloosheid betekent, maakt zelfs een bedrag als EUR 2500 een wereld van verschil.

Rendement: de bubbel laten barsten – waar dat geld goed voor is

Zeker, St. Paulus draait voor een flink deel om de centen. Dat is ook waar we steeds om vragen. En tegelijkertijd is dat geld niet zomaar geld. Door er mensen ver weg mee te helpen is het geld dat helpt de bubbel waarin we leven laat barsten. Het is geld dat over grenzen heen verbindt, geld dat in dienst staat van een wereldwijde gemeenschap. Daar is dit geld – het geld dat u geeft, dus – goed voor. Door te geven help je anderen, je helpt ook jezelf: door tenminste het moment dat nodig is voor een overschrijving stil te staan bij de wereld die groter is dan je woonkamer, je straat, je stad of dorp, je kerk en land. Je koopt er niets mee, maar je koopt er wel wat voor, met dat geld: een wijde wereld die in het teken van de naastenliefde staat. Dat is best een mooi rendement!

Ook rendement op uw geld?

Wilt u ook bijdragen? En dit mooie rendement op uw geld krijgen? Als u privé of als parochie een gift doen voor één van de bovengenoemde projecten, dan kan dit op rekening NL85INGB0000464575, t.n.v. St. Paulus, OK Missie en Diaconaat buitenland te Capelle a/d IJssel, onder vermelding van het betreffende project. Een jaarlijks terugkerende gift kan natuurlijk ook: u heeft er geen omkijken naar en het geeft projecten zekerheid van ondersteuning!