Beeld en poëzie bij de Marcuspassie (#2)

Tijdens deze veertigdagentijd wordt in de kerk het evangelie volgens Marcus gelezen. Bij het lijdensverhaal in Marcus maakte schilder / dichter Henk van Loenen veertien staties in monoprint en krijt, van gedichten voorzien.

Vandaag: statie 2, gedicht en monoprint bij Marcus 14,12-25.
De komende tijd zullen alle veertien staties met gedicht online gepubliceerd worden.

Een in ons midden

Wij zitten bijeen met brood en wijn
om het Woord
dat zegt: zorg voor elkaar, sluit niemand uit.

We zitten gevangen in een systeem
dat tot aan het graf uit is op winst en expansie,
dat de aarde uitput en vervuilt,
dat arm en rijk uit elkaar drijft.

Dat mensen zich op de borst slaan, eigen volk
eerst, leidt tot haat, dat we elkaar niet verdragen,
beschaamt.

Een in ons midden staat op, is bereid er kapot
aan te gaan, geeft zijn leven en deelt het.

Er is weinig tijd, we moeten op weg,
achter het Woord aan,
op naar het rijk van recht en vrede.

Gedeeld

Lees hier de toelichting van Henk van Loenen op deze serie. En hier vindt u het eerste gedicht in de reeks.