Oud-katholieke stemmen (#5)

De verkiezingen voor de Tweede Kamer staan voor de deur. Op welke partijen stemmen oud-katholieken zoal? En welke rol speelt hun geloof daarbij? De afgelopen tijd vertelden vier oud-katholieken welk vakje ze inkleuren op 17 maart. Vandaag, in de laatste aflevering, vertelt Wim de Graaf, parochiaan in Haarlem, wat voor hem belangrijk is als hij gaat stemmen.

Wim de Graaf (69) is ‘een sociaaldemocraat in hart en nieren’. Al vele jaren stemt hij PvdA, omdat deze partij opkomt voor de zwakkeren in de samenleving. ‘De sterkste schouders moeten de zwaarste lasten dragen.’

Geen christelijke partij
‘We moeten als christenen omzien naar de zwakkeren in de samenleving,’ zegt Wim. ‘Mensen voeden, mensen kleden.’ Het zijn echo’s van de zogeheten ‘werken van barmhartigheid’ waar Jezus over spreekt (Matteüs 25). Dat deed Wim na zijn pensioen als vrijwilliger bij de voedselbank. Maar een christelijke partij hoeft voor hem niet. ‘Het is een taak voor ieder weldenkend mens om op te komen voor de zwakken.’

Meer vrouwen aan de macht
Ten tijde van dit interview twijfelde Wim nog tussen de toenmalige lijsttrekker, Lodewijk Asscher, en de nummer 2, Khadija Arib. Een van de redenen om niet ‘gewoon’ op de nummer 1 te stemmen: ‘Vrouwen zijn ondervertegenwoordigd in de politiek.’ Als ambtenaar bij de afdeling communicatie van de gemeente Haarlemmermeer en later in Amsterdam werkte Wim vaak en met plezier onder vrouwelijke afdelingshoofden. Het zou het politieke klimaat goed doen als er meer vrouwen aan de macht kwamen: ‘Meer empathie, niet dat haantjesgedrag.’

Excuses
Een andere reden voor zijn twijfel over zijn stem op Asscher is diens rol in de toeslagenaffaire als minister van Sociale Zaken. Toch heeft hij Asscher niet afgeschreven: ‘Asscher heeft publiekelijk excuses gemaakt. Dat hebben andere verantwoordelijken, zoals Wiebes en Rutte, niet gedaan.’ Een week na dit interview treedt Asscher terug als lijsttrekker, de week daarna volgt Lilianne Ploumen hem op. Nu de lijsttrekker een vrouw is, hoeft Wim niet meer te twijfelen op welke kandidaat hij stemmen zal.

Redactionele noot:
Dit interview is onderdeel van een interview met vijf oud-katholieken, afgenomen en verwerkt door Marco Derks. Het is een voorpublicatie uit het maartnummer van De Oud-Katholiek. In dit themanummer staat de verhouding tussen geloof en politiek centraal.

De redactie heeft er voor bovenstaande artikelenreeks naar gestreefd een zo breed mogelijk palet aan politieke voorkeuren aan bod te laten komen en meent geenszins dat de vijf voorkeuren uit deze serie een volledig beeld geven. Ook zijn de vijf voorkeuren geen stemadviezen.

Lees hier de eerste en hier de tweede en derde en vierde aflevering van ‘Oud-katholieke stemmen’.