Bijdragen symposium over geestelijk leiderschap gepubliceerd

Op 15 september 2021 organiseerden de Oud-Katholieke Kerk en het Oud-Katholiek Seminarie in de Bergkerk in Amersfoort een oecumenisch symposium onder het motto “Geestelijk leiderschap als gedeelde verantwoordelijkheid”.

De bijeenkomst ging terug op de in 2020 verschenen de biografie “God is groter dan ons hart” van Lydia Janssen over het leven van de oud-katholieke aartsbisschop Antonius Jan Glazemaker (1931-2018) met als ondertitel: “aartsbisschop in een tijd van verandering”. In de biografie wordt de rol van aartsbisschop Glazemaker in het veranderingsproces zorgvuldig onderzocht en beschreven. Glazemaker stond zelf open voor veranderingen, maar was zich tegelijkertijd zeer bewust van zijn verantwoordelijkheid, nationaal en internationaal, voor de eenheid van de Kerk.

Het tijdschrift Perspectief van de Katholieke Vereniging voor Oecumene publiceerde de teksten van dit symposium aangevuld met enkele andere passende bijdragen, waaronder een recensie van de biografie van de kerkhistoricus prof. Jan Jacobs. Veel dank aan Katholieke Vereniging voor Oecumene en zijn algemeen secretaris Geert van Dartel voor deze uitgave en samenwerking.

De uitgave is onder deze link in te zien.