Aan elkaar toevertrouwd!

Oefenen voor een synodale levensstijl.

In juli worden opnieuw bezinningsdagen gehouden, voor oud-katholieken en voor iedereen die interesse heeft.

Sinds 2012 worden er door een internationaal groepje oud-katholieken (Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Nederland) bezinningsdagen georganiseerd in de Willibrordabdij in Doetinchem. In het Duits heten ze ‘Tage der Einkehr’. Start op vrijdag met lunch, eindigend met de lunch de maandag erop. Het zijn dagen die openstaan voor iedereen, vooral ook niet-theologen zijn welkom alhoewel mensen met een theologische opleiding niet geweigerd worden. Hele korte inleidingen worden afgewisseld met stilte en meditatie, bibliodrama en gesprek. Er is veel tijd voor persoonlijke bezinning en ook is er gelegenheid aan het gebed van de monniken deel te nemen. De monastieke sfeer van de dagen wordt tot nu toe door de deelnemers zeer gewaardeerd.

Het thema voor dit jaar focust zich op het oefenen van een ‘synodale stijl van leven’. De voorbereidingsgroep schrijft daarover het volgende:

Oud-Katholieken vormen samen een synodale kerk. Die synodaliteit verbindt ons met de eerste christenen en de Oude Kerk en wijst ons de weg zowel in ons persoonlijk geloof als in het samen parochie-zijn. Maar wat betekent dat eigenlijk concreet gesproken? Uitgaande van de Zaligsprekingen uit de Bergrede willen we op die vraag samen antwoorden vinden!

Praktisch:

De dagen vinden dus ook dit jaar in de Willibrordabdij in Doetinchem plaats. Ze waren voorzien voor begin juli 2021, doch door de Coronamaatregelen werden ze verplaatst naar december 2021. Ook toen moesten de dagen uitgesteld worden, nu dus naar juli van dit jaar:

Data: 8 (15.00 uur) tot 11 juli (na het middageten) 2022

Kosten: 280 Euro (verblijf, alle maaltijden en programma zijn inbegrepen)

Begeleiding: John Okoro, Thomas Walter, Joris Vercammen.

Voertaal: Duits, maar er is vertaling voorhanden en bij voldoende Nederlandstalige deelnemers Duits én Nederlands.

Plaatsen: Er kunnen 23 personen deelnemen.

Tijdens de dagen worden de dan geldende Corona-regels in acht genomen (afstand, eventueel mondmasker, enz.). Daarbij zijn alleen personen die een booster hebben welkom in de abdij.

Meer informatie: joris.vercammen@okkn.nl

Inschrijven: voor 13 juni, via de mail werkwoche-ak@web.de Of per post: Frau Elke Weissenbach, Grossfeld 10, D-79713 Bad Säckingen, Duitsland.