Chrismamis

Op woensdag 13 april 2022 zal de Aartsbisschop van Utrecht voorgaan in de jaarlijkse chrismamis in de Gertrudiskathedraal om 19.30. In deze eucharistieviering komt het bisdom samen voor de zegening van de heilige oliën: het chrisma, de olie voor de zieken en de olie voor de geloofsleerlingen.

Vanuit de parochies en staties zijn vertegenwoordigers, dopelingen en vormelingen aanwezig om de oliën mee te nemen naar hun kerk, waar de oliën worden gebruikt bij de viering van de sacramenten.

Meld u aan
De officiële parochievertegenwoordigers en de dopelingen en vormelingen, worden aangemeld door de pastoor/rector van de eigen parochie of statie. De kerkbesturen en pastoors hebben daartoe in een eerder stadium een uitnodiging ontvangen. Parochianen en geïnteresseerden die graag komen meevieren maar niet officieel hun parochie vertegenwoordigen, zijn ook van harte welkom. In verband met de organisatie is het nodig om u aan te melden voor deze viering. Dat kan op deze pagina.

Bij het indelen van het aantal beschikbare plaatsen wordt rekening gehouden met de datum en tijd van aanmelding.

Chrismamis Haarlem
In Haarlem vindt de Chrismamis plaats op maandag 11 april om 19.30 uur in de kathedrale kerk van de HH. Anna en Maria. Iedereen is van harte welkom en aanmelden is niet nodig.