Zwitserse pastoor naar Centrale Comité

Gisteren is op de Assemblee van de Wereldraad van Kerken de Zwitserse pastoor Christoph Schuler namens de kerken van de Unie van Utrecht verkozen als nieuw lid van het Centrale Comité.

Dit Centrale Comité telt honderdvijftig leden die elk op de Assemblee worden verkozen.

De Oud-Katholieke Kerk van Nederland feliciteert Christoph Schuler met zijn verkiezing.