Cursus liturgie door Mattijs Ploeger

Vanaf 1 maart start de geloofscursus ‘De liturgische rol van het gemeentelid – Het hoe en waarom van de zondagse liturgie van de eucharistie’. Deze cursus zal worden gegeven door Mattijs Ploeger, die onder andere docent aan het Oud-Katholiek Seminarie is. Het omvat een serie van zes lezingen waarin er gelegenheid voor vragen en gesprek is.

Aan bod komen onder andere de betekenis van elk onderdeel van de zondagse dienst, historische achtergrond en de rol van de parochiaan. De cursus vormt een samenhangend geheel en daarom verdient het de voorkeur om hem in zijn geheel te volgen.

Het programma ziet er als volgt uit:

1 maart: Wat is liturgie? Inleidende avond.

29 maart: De opening van de dienst. Van openingslied tot gebed van de dag.

19 april: De Woorddienst. Over de Schriftlezingen, de tussenzangen en de preek.

10 mei: Op weg naar de Tafel. Geloofsbelijdenis, voorbeden, vredegroet, opdracht van de gaven.

24 mei: Het eucharistisch gebed. Structuur en betekeni

Woensdag 7 juni: Communie en besluit. Van het Onze Vader tot het eind van dienst.

Let op! 15 maart is er geen cursusavond i.v.m. provinciale verkiezingen.

De inloop en koffie is vanaf 19:30 uur, het programma zelf vindt plaats van 20:00 uur tot 21:30 uur. De cursus wordt gegeven in de gemeentekamer van de oud-katholieke parochie Amsterdam, Pieter Baststraat 3 (deur aan de lange rechterzijde van de kerk). De contactpersoon is Martina Liebler, ze is bereikbaar op martina.liebler@okkn.nl of 06-15656298.