Steun voor de Poolse oud-katholieke kerk

Voor de zomervakantie heeft Missie St Paulus geld opgehaald voor een project van de Poolse oud-katholieke Kerk. Deze kerk ondersteunt in de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Uw giften zijn overgemaakt naar dit project samen met een gift van Missie Sint Paulus. Nu de oorlog voortduurt, steunt Missie Sint. Paulus ook met haar najaarsactie 2022 de Poolse kerk. Helpt u mee?

Bisschoppelijk vicaris Andrezj Gontarek schreef Missie Sint Paulus in oktober 2022 een brief om te bedanken voor de steun in het voorjaar. De oorlog is helaas nog niet voorbij, de hulp aan de Oekraïense bevolking ook niet. In Polen wordt nog steeds heel veel gedaan om deze mensen een thuis te geven, met de daarbij behorende basisbenodigdheden. Denk hierbij aan voedsel, hygiëne artikelen en onderwijsmaterialen zoals laptops.

U kunt opnieuw helpen door geld te doneren. Uw steun is hard nodig!

Humanitaire ramp
Eind november schreef bisschoppelijk vicaris Gontarek Missie Sint Paulus opnieuw: ‘Nu organiseren we hulp voor het verlaten Cherson en omgeving. Er is daar sprake van een humanitaire ramp na het vertrek van de Russische troepen. Mensen zijn berooid en beroofd achtergelaten. We hebben zaklampen met batterijen voor hen nodig, kaarsen, dekens, warme kleding voor kinderen, luiers, houdbaar voedsel, elektrische generatoren en schoonmaakmiddelen.’

Helpt u mee?
Wilt u de Poolse kerk helpen om de Oekraïense vluchtelingen op te vangen? Steun dan deze actie van Missie Sint Paulus. U kunt doneren via de website van Sint Paulus. Of maak direct een bedrag over naar het rekeningnummer van St. Paulus, ok missie en diaconaat buitenland: NL85 INGB 0000464575 o.v.v. najaarsactie 2022. Alvast heel hartelijk bedankt voor uw steun!