De Veertigdagentijd voor jongeren

De Veertigdagentijd is inmiddels iets meer dan een week geleden begonnen. Een tijd waarin christenen zich naar binnen keren, richten op God en zich geestelijk voorbereiden op Pasen. Het is ook een tijd van bewustwording en van reflectie op jezelf, je relatie met God en met anderen. Om deze dagen bewust en niet alleen te beleven, organiseert jongerenpastor Thelma Schoon bijeenkomsten voor jongeren.

Jongeren tot 30 jaar komen met elkaar zes keer online bijeen. Dit zijn korte bijeenkomsten waarin je elkaar kan ontmoeten, ervaringen kunt uitwisselen, waarin we samen bidden en elkaar inspireren. Als rode draad door de bijeenkomsten lopen de eeuwenoude verhalen van de woestijnvaders: de monniken die vanaf de derde eeuw in de woestijn leefden en zich in afzondering bezighielden met spirituele ontwikkeling en het verkrijgen van wijsheid en inspiratie.

Voor in de agenda

  • 6 maart 19.30 – Vasten: Routines doorbreken
  • 13 maart 19.30 – Stilte: Naar binnen keren
  • 20 maart 19.30 – Bidden: God ontmoeten
  • 27 maart 19.30 – Sociaal: Naastenliefde
  • 3 april 19.30 – Inspiratie: Oaseplekken

Aanmelden is niet nodig. De online bijeenkomsten bijwonen kan hier.