Wenen, the place to be

De komende dagen reizen vanuit Europa ruim vijftien bisschoppen naar Wenen, voor ontmoeting en uitwisseling in verschillende overlegvormen. Naast verschillende vergaderingen staat ook een bijzonder vreugdevol moment gepland: de wijding van Maria Kubin, de nieuwe bisschop van Oostenrijk.

Op zaterdag 24 juni zal Bischöfin electa Maria Kubin de bisschopswijding ontvangen uit handen van Aartsbisschop Bernd Wallet. Co-consecratoren zijn Bisschop Harald Rein van Zwitserland – die tevens zal preken – en Bisschop Matthias Ring van Duitsland. Ook zullen diverse oud-katholieke en anglicaanse bisschoppen deelnemen aan de handoplegging.

Verkiezing

De priester Maria Kubin werd op 22 april door de Synode van de Oud-Katholieke Kerk van Oostenrijk verkozen tot nieuwe bisschop, daarmee wordt zij de eerste vrouwelijke oud-katholieke bisschop. De bisschopswijding zal plaatsvinden om 15:00 uur in de Gustav-Adolf Kirche en is live te volgen op YouTube.

Bisschoppenconferentie

De bisschoppen hebben overigens een drukke week voor de boeg. Van 22 tot 23 juni zal eerst de Meeting of Anglican and Old Catholic Bishops in Continental Europe plaatsvinden. Bij deze ontmoeting gaan de oud-katholieke en anglicaanse bisschoppen van kerken in Europa met elkaar in gesprek over actuele thema’s. Van anglicaanse zijde zijn bisschoppen aanwezig van de Church of England (Diocese in Europe), The Episcopal Church (Convocation in Europe), de Igreja Lusitana Católica Apostólica Evangélica (Portugal) en Iglesia Española Reformada Episcopal (Spanje).

Op vrijdagavond 23 juni neemt de Kerk van Oostenrijk afscheid van emeritus bisschop Heinz Lederleitner van Oostenrijk, in aanwezigheid van diverse oecumenische gasten en de aanwezige bisschoppen. Zaterdag 24 juni zal in het teken staan van de bisschopswijding van electa Maria Kubin.

Internationale Oud-Katholieke Bisschoppenconferentie

Tot slot zal 25 tot en met 28 juni de jaarlijkse Internationale Oud-Katholieke Bisschoppenconferentie (IBC) gehouden worden, waarbij de bisschoppen zullen spreken over diverse onderwerpen die van belang zijn voor de Unie van Utrecht en het werk dat voor en door de Unie van Utrecht gedaan wordt. Bij de zitting zijn vertegenwoordigers aanwezig namens de Aartsbisschop van Canterbury en Anglican Communion, de Kerk van Zweden en de Iglesia Filipina Independiente.