Nieuw studiejaar Oud-Katholiek Seminarie geopend op 21 oktober

Op zaterdag 21 oktober vond in Den Haag de opening van het academische jaar 2023-2024 plaats in de oud-katholieke kerk van de HH. Augustinus en Jacobus.

Deze schuilkerk was niet zomaar als locatie gekozen, de geschiedenis kreeg namelijk een grote rol op deze dag. Het openingscollege van can. drs. Wietse van der Velde, wiens afscheid als docent kerkgeschiedenis centraal stond vandaag, ging over de toestand van de Oud-Katholieke Kerk tijdens het Interbellum. Deze periode kwam ook aan bod in de co-referaten van prof. dr. Angela Berlis uit Bern en dr. Koenraad Ouwens. Die laatste wist het publiek een plek in zijn presentatie te geven door hen een lied uit die tijd te laten zingen.

Een volledige terugblik op de Seminariedag 2023 kun je lezen op de website van het OKS. We wensen alle studenten en docenten een zinvol en leuk studiejaar toe!