Dringende oproep aan demissionair kabinet namens Raad van Kerken: ‘Staakt het vuren in Gaza’

De Oud-Katholieke kerk sluit zich aan bij een dringende oproep van de Raad van Kerken in Nederland aan demissionair premier Rutte en ministers Bruins Slot, Ollongren en Schreinemacher om zich in te zetten voor Palestijnse christenen en het behoud van humaniteit in Israël en de Palestijnse gebieden.

Veel van de negentien lidkerken en geassocieerde leden van de Raad van Kerken in Nederland onderhouden niet alleen connecties met geloofsgenoten in die regio, maar hebben ook contact met Palestijnse christenen die in Nederland verblijven. “Wij delen in hun verdriet om de ramp die hen overkomt, we rouwen met hen om hun slachtoffers, we bieden waar mogelijk steun en hulp, en we bidden voor vrede in hun gebied.”

De raad riep in de brief van 30 november tevens op tot een nieuw staakt-het-vuren in de regio. “De gevechtspauze van deze dagen maakt duidelijk hoe groot de omvang van de aangerichte schade is, niet alleen materieel, door de vernietiging van grote delen van de steden in Gaza, maar vooral ook in het onnoemelijke menselijke leed. Wij vrezen dat hoe langer de strijd voortduurt, hoe sterker de al decennialang bestaande wederzijdse haat ook in opgroeiende jongeren voortwoekert en vroeg of laat opnieuw aanleiding tot strijd en geweld zal geven.”

“Wij geven graag gehoor aan de oproep van onze Palestijnse geloofsgenoten om voor een blijvend staakt het vuren op te komen, alsook voor de rechten van de Palestijnse bevolking en aldus te komen tot een samenleving waarin voor alle inwoners van het Heilige Land ruimte onder de zon is.”

De volledige brief is te lezen via Raad van Kerken in Nederland.