ANBI – Uitgeverij Pascal

ANBI Stichting Oud-Katholieke Uitgeverij Pascal

Naam: Stichting Oud-Katholieke Uitgeverij Pascal
Fiscaal nummer: 2982079

Contactgegevens:
Stichting Oud-Katholieke Uitgeverij Pascal
Koningin Wilhelminalaan 5
3818 HN  Amersfoort

Bestuurssamenstelling en namen leden:
N. Lenten, voorzitter
E.M.P.P. Verhey, secretaris
Mw. W.A.M. van Oevelen-Eijkelboom

Beleidsplan:
Het beleid is gericht op het uitgeven en faciliteren van publicaties ten dienste van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland. 

Beloningsbeleid:
Bestuursleden ontvangen geen beloning

Doelstelling:
Het optreden als uitgever van boekwerken en andere publicaties voor de Oud-Katholieke Kerk van Nederland en haar onderdelen en al hetgeen daarmee verband houdt of daartoe bevordelijk kan zijn. In voorkomende gevallen als uitgever optreden voor derden indien de uitgave bijdraagt aan de doelstelling van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland.

Verslag Activiteiten:
Nieuwe uitgaven en aanbod van eerdere publicaties worden gepubliceerd op de website van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland en zijn via deze website te bestellen.

Verkorte jaarrekening 2023

 20232022
Baten   
Opbrengst verkopen 1.387 1.284
Bedrijfslasten -824 – 755
  563 529
Rente 590 10
Resultaat 1.153 539