De vertrouwenspersonen spelen een centrale rol in de omgang met (vermoedens van) seksueel misbruik. De Oud-Katholieke Kerk heeft er voor gekozen keuze te bieden uit verschillende vertrouwenspersonen. Er zijn interne vertrouwenspersonen, die lid zijn van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland, en daarmee de sfeer in de kerk goed kennen, en externe vertrouwenspersonen, zowel kerkelijk als niet-kerkelijk betrokken.

Alle vertrouwenspersonen zijn deskundig in de omgang met benadeelden én betrokken en bieden hen een luisterend oor en desgewenst advies over wat te doen na het misbruik.

Ben je benadeelde of word je als pastoor, pastoraal werkende, lid van het kerkbestuur of parochiaan geconfronteerd met (vermoedens) van seksueel misbruik dan word je dringend aangeraden contact te zoeken met een van de onderstaande vertrouwenspersonen.

Alles wat met vertrouwenspersonen wordt gedeeld wordt strikt vertrouwelijk behandeld.
Aan de inzet van een vertrouwenspersoon zijn geen kosten verbonden.

Vertrouwenspersonen van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland

De interne vertrouwenspersonen zijn als parochiaan bij ons kerkgenootschap betrokken. Ze kennen onze geloofsgemeenschap, maar zijn niet professioneel aan de kerk verbonden en kunnen daarom functioneren als onafhankelijke gesprekspartner.

De vertrouwenspersonen zijn:
Marcel van der Vloet – marcel.vandervloet@okkn.nl – 06 81 02 37 09
Mary Hallebeek – mary.hallebeek@okkn.nl – 06 28 89 27 84

Vertrouwenspersonen zonder kerkelijke binding: Hulplijn Verbreek de Stilte

De vertrouwenspersonen van de hulplijn Verbreek de Stilte, een initiatief van Slachtofferhulp Nederland, hebben geen kerkelijke binding.

Heeft u te maken gehad met seksuele intimidatie, misbruik, geweld, aanranding of verkrachting? Blijf er niet mee rondlopen. Verbreek de stilte. De hulplijn van Slachtofferhulp Nederland biedt u emotionele, juridische en praktische ondersteuning. Of het nu pas is gebeurd of lang geleden; wij helpen u graag verder.

Verbreek de Stilte is bereikbaar via tel. 0900-9999001 of www.verbreekdestilte.nl  (voor mail of chat).

Het Meldpunt Seksueel Misbruik in Pastorale Relaties (SMPR)

De vertrouwenspersonen van het Meldpunt Seksueel Misbruik in Pastorale Relaties zijn, anders dan de interne vertrouwenspersonen, géén lid van de Oud-Katholieke Kerk, maar wel als lid betrokken bij een andere kerkelijke organisatie en zo bekend met de cultuur en sfeer in kerken. U komt bij SMPR eerst in contact met de coördinator. Zie voor hun contactgegevens: www.smpr.nl.

Wanneer u contact opneemt kunt u uw verhaal vertellen. Misschien is ‘een keer er over praten’ voldoende voor u. Dat kan, degene aan de telefoon is daarvoor opgeleid en heeft geheimhoudingsplicht. Praten met SMPR mag zo u wilt ook anoniem. We geven informatie over de mogelijkheden van aanpak. Via het meldpunt kunt u ook in contact komen met een vertrouwenspersoon.