ANBI – Brabantse Kas

Stichting Verenigde Wezen- en Brabantse Kas

RSIN nummer:805825381
Contactgegevens:Den Hamstraat 2
3451 BN VLEUTEN
henk.schoon@okkn.nl
Bestuurssamenstelling:W.J. Woltjer, voorzitter
H. Schoon, penningmeester
V.P. Scheijde, lid
mw. M. Ridder, lid


Beleidsplan

Het doel is om oud-katholieke projecten op diaconale en- breder- oecumenische projecten te ondersteunen en hulp te bieden in individuele gevallen.
Inkomsten bestaan uit het rendement van het vermogen en opbrengsten uit de verhuur van het onroerend goed.
De Stichting Verenigde Wezen-en Brabantse Kas heeft geen winstoogmerk.

Beloningsbeleid

Bestuursleden ontvangen geen beloning.

Doelstelling

Ondersteuning te bieden aan initiatieven binnen en buiten de Oud-Katholieke Kerk van Nederland.

Verslag activiteiten

In de afgelopen jaren hebben is er een structurele bijdrage geleverd aan het begrotingstekort van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland en in individuele gevallen is hulp geboden.

Financiële verantwoording – Balans per 31 december 2019


2019

2018
Begroting
2021
Opbrengsten
Huren57.98854.72162.104
Resultaat beleggingen918.090-286.644133.926
Rente bank2.4964.0483.000
A978.574-227.875199.030
Uitgaven
Bijdragen Oud-Katholieke Kerk106.97771.765123.000
Overige bijdragen (oudkatholiek)17.85022.22520.000
Kosten onroerende zaken8.95411.65710.000
Algemene kosten3.9683.6804.000
B137.749109.327157.000
Saldo (A-B)840.825337.20242.030