• Als een benadeelde minderjarig is, betrek je zijn gezaghebbende ouders bij alle gesprekken, contacten en besluiten.
  • In de meeste gevallen benader je eerst de ouders en daarna de minderjarige. Als een minderjarige al wat ouder is, is het denkbaar dat je eerst met de minderjarige spreekt voordat je contact zoekt met de ouders. Je kunt hierover zo nodig advies vragen aan de vertrouwenspersonen.
  • Alleen in uitzonderlijke situaties waarin de veiligheid van de minderjarige benadeelde in het geding is, kun je besluiten om de ouder(s) (voorlopig) niet te informeren en te betrekken. Een besluit hierover neem je pas na overleg met een vertrouwenspersoon.
  • Betrek de minderjarige zelf uitdrukkelijk bij de stappen die je zet en de besluiten die je neemt en vraag naar zijn mening en zijn wensen. Geef zijn stem passend gewicht gelet op zijn leeftijd en zijn ontwikkeling.