Vertrouwenspersonen voor de benadeelde

In het stappenplan wordt van je gevraagd om de benadeelde meteen in je eerste gesprekken in contact te brengen met een vertrouwenspersoon. Deze vertrouwenspersoon is een vrijwilliger of een professional die deskundig is in de aanpak van seksueel misbruik binnen de kerk én in de omgang met benadeelden. De vertrouwenspersoon biedt een benadeelde een luisterend oor en desgewenst advies over wat te doen na het misbruik.

Het is van belang dat een benadeelde direct in contact wordt gebracht met een vertrouwenspersoon omdat deze buiten de parochie staat en geen banden heeft met de beschuldigde of met andere betrokkenen. Bij een vertrouwenspersoon kan een benadeelde in alle vrijheid – op enige afstand van de parochie – zijn verhaal doen en beslissen hoe verder. Ook kan hij dan met de vertrouwenspersoon bespreken of hij pastorale zorg of andere ondersteuning van zijn parochie wil.

Vertrouwenspersonen zijn er ook voor jou

De vertrouwenspersonen zijn niet alleen deskundig in het ondersteunen van benadeelden, ze zijn er ook voor jou. Ze kunnen je adviseren en ondersteunen als je als pastoor, pastoraal werkende, lid van het kerkbestuur of parochiaan van iemand te horen krijgt dat er seksueel misbruik plaatsvindt binnen de kerk. We raden je dringend aan om, telkens voordat je een stap zet, contact te zoeken met een vertrouwenspersoon. Je kunt met hem  bespreken hoe je het beste met de situatie kunt omgaan, waarbij je de namen van de betrokkenen niet hoeft te noemen. En je kunt bij de vertrouwenspersonen ook terecht als je behoefte hebt om met iemand te spreken over wat het seksueel misbruik en de aanpak daarvan met jezelf doet of heeft gedaan.

Alles wat met vertrouwenspersonen wordt gedeeld wordt strikt vertrouwelijk behandeld.
Aan de inzet van een vertrouwenspersoon zijn geen kosten verbonden.

Vertrouwenspersonen van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland

De interne vertrouwenspersonen zijn als parochiaan bij ons kerkgenootschap betrokken. Ze kennen onze geloofsgemeenschap, maar zijn niet professioneel aan de kerk verbonden en kunnen daarom functioneren als onafhankelijke gesprekspartner.

De vertrouwenspersonen zijn:
Marcel van der Vloet – marcel.vandervloet@okkn.nl – 06 15 88 03 62
Mary Hallebeek – mary.hallebeek@okkn.nl – 06 28 89 27 84

Vertrouwenspersonen van het Meldpunt Seksueel Misbruik in Pastorale Relaties (SMPR)

De vertrouwenspersonen van het Meldpunt Seksueel Misbruik in Pastorale Relaties zijn, anders dan de interne vertrouwenspersonen, géén lid van de Oud-Katholieke Kerk, maar wel als lid betrokken bij een andere kerkelijke organisatie. Zie voor hun contactgegevens: www.smpr.nl.

Vertrouwenspersonen zonder kerkelijke binding: Hulplijn Verbreek de Stilte

De vertrouwenspersonen van de hulplijn Verbreek de Stilte vanSlachtofferhulp Nederland, hebben geen kerkelijke binding. Zij bieden eveneens emotionele, juridische en praktische ondersteuning. Tel. 0900-9999001 of www.verbreekdestilte.nl.