Geen kinderen in vreemdelingenbewaring

Op dit moment zitten er 64 kinderen van vreemdelingen in de gevangenis, vaak samen met hun beide ouders of alleen met hun moeder, soms ook helemaal alleen. Het gaat om kinderen in de leeftijd van baby’s en peuters tot die van pubers en tieners. Ze zitten in uitzetcentra of in het voormalig kamp Zeist. Er zijn nauwelijks voorzieningen voor hen en van onderwijs komt niets terecht en ze mogen niet vrij buiten spelen of sporten. Het aantal kinderen wisselt sterk, maar het gaat om enkele honderden kinderen per jaar.

Zo begint de brief, die de Raad van Kerken opnieuw aan de lidkerken stuurde om aandacht te vragen voor de handtekeningenactie die gevoerd wordt tegen kinderen in vreemdelingenbewaring. Bij de actie hebben zich inmiddels ook organisatie als Amnesty International Nederland, Unicef Nederland. Vluchtelingenwerk Nederland, Kerkinactie aangesloten.
Het is de bedoeling zoveel mogelijk handtekeningen te verzamelen tot 20 juni, daarna worden ze aangeboden aan minister Verdonk. Er kan ook electronisch getekend worden.

Alle informatie is te vinden op en via de website van de Raad van Kerken in Nederland. U kunt daar ook de handtekeningenlijst downloaden.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 7 april 2006