Extreme droogte bedreigt meer dan 10 miljoen mensen

Voor meer dan 10 miljoen mensen in de hoorn van Afrika dreigt hongersnood als gevolg van extreme droogte. Kerkinactie en ICCO voeren actie om geld in te zamelen voor hulp aan deze regio. De protestantse kerken zijn begonnen met het houden van collectes. Op Koninginnedag gingen duizenden vrijwilligers op vrijmarkten flessen water verkopen onder het motto: schenk water, schenk leven. Ook u kunt helpen!

Vooral in Noord-Kenia, Ethiopië, Tanzania en Noord-Uganda hebben mensen te kort aan voedsel door het uitblijven van regen. Families zijn constant onderweg op zoek naar water en raken uitgeput. Hun vee, vaak hun enige manier van bestaan, sterft. Het tekort aan voedsel vermindert de weerstand van mensen. Tegelijk neemt het risico op de uitbraak van epidemieën toe. Vooral oudere mensen, kinderen en zieken lijden aan ondervoeding.

Lees hier verder en steun deze actie, de Oud-Katholieke Kerk participeert ook in Kerkinactie!

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 2 mei 2006