Bernd Wallet slaagt met Maria voor kerkelijk examen

Op 9 juni 2006 deed drs.B.Th.Wallet MA met succes het Groot Kerkelijk Examen bij het Oud-Katholiek Seminarie.
Drs.Wallet (geboren 1971) begon met de studie geschiedenis, schakelde over op theologie, trad toe tot de Oud-Katholieke Kerk en was onder andere voorzitter van de Stichting voor Oud-Katholiek Jeugdwerk.
Sinds een aantal jaren woont en werkt het echtpaar Wallet in East Yorkshire, waar Wallet ook een deel van het pastorale stage liep. Het andere deel deed hij bij de oud-katholieke parochie van Den Haag.

Tijdens het kerkelijk examen spraken dr.J.L.Wirix-Speetjens en Wallet over diens systematisch theologische scriptie ‘Maria, de Moeder Gods, in de leer en het leven van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland’. Een interessant en actueel onderwerp, aangezien in de oecumene de plaats en de rol van Maria in de kerk(en) momenteel een belangrijk en moeilijk gespreksonderwerp is.
Het gesprek met dr.K.Ouwens over een essay van Wallet over oude Franse liturgische gezangen, en hun populariteit in de Anglicaanse Kerk van nu, bood naast liturgische ook kerkhistorische en spirituele inzichten.
Actueel is steeds weer de zogenaamde ‘Engelse Kwestie’ over de geldigheid van de anglicaanse wijdingen. Drs.W.B.van der Velde besprak met Wallet, hoe de erkenning van die wijdingen binnen de kerken van de Unie van Utrecht uiteindelijk toch tot stand kwam.

Bernd Wallet zal op 2 juli in de kathedraal van York (Engeland) samen met een vijftiental andere kandidaten tot diaken gewijd worden door de aartsbisschop van York, dr.John Sentamu. Hoewel de toekomstige diaken voorlopig in Engeland aan het werk gaat als kapelaan in de parochie van Nortallerton in Noord-Yorkshire, komt hij te behoren tot het aartsbisdom Utrecht.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 14 juni 2006.