100 jaar Mariavieten

Leden van de Oud-Katholieke Kerk van de Mariavieten maken ieder jaar op 15 augustus een pelgrimage naar de kathedraal te Plock, gelegen ten Noorden van Warschau.

In de crypte van die kerk ligt de door hen als een heilige vereerde moeder Maria Francisca Kozlowska (1862-1923) begraven. Zij kan worden beschouwd als de stichteres van de kerk van de Mariavieten, die als een hervormingsbeweging in de Rooms-Katholieke Kerk in het toen onder Russisch bestuur staande Polen aan het einde van de 19e eeuw ontstond. Zij wilde het (haars inziens bijzonder verwereldlijkte) leven van de Poolse geestelijken van die dagen modelleren naar het leven van de H. Franciscus van Assisi.

Dit jaar kwamen er wel een paar duizend pelgrims om te vieren dat de kerk van de Mariavieten 100 jaar bestaat.
Bij de Mariavieten (ca. 25.000 leden en actief in de oecumenische beweging) bestaat nog steeds de wens om weer in de Unie van Utrecht te worden opgenomen. Op de Assemblee van de Wereldraad van Kerken in Porto Allegre begin dit jaar nodigde Wlodzimierz Jaworski, de eerste bisschop van de Mariavieten, de aartsbisschop van Utrecht, dr. Joris Vercammen, uit om de viering van het 100-jarig bestaan van de kerk bij te wonen. De aartsbisschop zond als zijn persoonlijke vertegenwoordiger kanunnik drs. Wietse van der Velde naar Plock.

Een uitgebreid verslag van Wietse van der Velde met achtergrondinformatie valt hier na te lezen.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 23 augustus 2006