Viering 75 jaar loopt nog even door

Aan de 75 jaar volledige sacramentele gemeenschap tussen Anglicanen en Oud-Katholieken werd tijdens het Internationaal Oud-Katholieken Congres te Freiburg al uitgebreid aandacht besteed.
De feestelijkheden gaan echter nog even door. Op zaterdag 2 september a.s. vieren de Anglicanen en Oud-Katholieken in Zwitserland het jubileum in Bern.
In een feestelijke eucharistieviering in de oud-katholieke Petrus en Pauluskerk, geleid door bisschop Fritz-René Müller, zal de suffragaan bisschop David Hamid van het Anglicaanse bisdom in Europa de prediking verzorgen.
Na een korte pelgrimage door de stad, onderbroken door historische uiteenzettingen, wordt uiteindelijk de anglicaanse Ste Ursulakerk bereikt. Daar wordt besloten met een traditionele anglicaanse evensong waarbij dr.Colin Williams, Secretaris-generaal van de Conferentie van Europese Kerken (CEC), de preek verzorgt.

Tot slot van de viering van het jubileum maken de anglicaanse en oud-katholieke bisschoppen van het continent van Europa samen een meerdaagse pelgrimage naar het graf van St.Willibrord in Echternach, dat op 9 september bereikt zal worden.

 

 

Anglicanen en oud-katholieken op weg van Katwijk naar Oegstgeest.
24 juni 2006

 

 

 

 

Meer informatie over de relatie Oud-Katholieken en Anglicanen.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 31 augustus 2006