Mens, Chaos en verzoening

De mens van nu stelt vragen over het leven, over het kwaad in de wereld, het manipuleren met het leven, het begin van het leven, het lijden door ziekte en het levenseinde. Sjoerd Bonting, emeritus hoogleraar biochemie en tevens Anglicaans priester, beziet deze vragen vanuit natuurwetenschappelijk en theologisch perspectief.
Kern daarvan is de schepping uit de oerchaos, waarbij een element van chaos overbleef dat het fysieke en morele kwaad in de wereld brengt.
God bestrijdt dit chaoselement in zijn voortgaande scheppingswerk totdat Hij het op de laatste dag volledig uitbant.
Deze thematiek komt aan de orde in het boek van Sjoerd Bonting, Mens, chaos, verzoening.
Prof.Bonting geeft een lezing over zijn boek tijdens de jaarvergadering van de Werkgroep Sint Willibrord op zaterdag 4 november a.s. te Haarlem.
De lezing staat gepland om 13.45 uur en wordt gegevens in het complex van de Oud-Katholieke Kerk aan de Kinderhuissingel te Haarlem.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 3 november 2006