Priesterwijding

Op zaterdag 2 december a.s. zal de aartsbisschop van Utrecht, mgr.Joris Vercammen, de jonge diaken Remco Robinson tot priester wijden in de kathedrale kerk van Ste Gertrudis aan het Willemplantsoen te Utrecht.
De eucharistieviering begint om 14.00 uur.
Een ieder is van harte welkom deze feestelijke dienst mee te maken.

Drs.Remco Robinson (geboren 1979) werd op 5 februari van dit jaar tot diaken gewijd en heeft nu nog een heel bescheiden aanstelling als pastoraal werker met de opdracht tot coördinatie van het jeugdpastoraat en de catechese. Daarnaast heeft hij een aanstelling aan de theologische faculteit van de Radboud Universiteit te Nijmegen in een promotieproject over huwelijksliturgie. Deze laatste aanstelling loopt echter af aan het einde van deze maand. Daardoor komt er voor hem ruimte vrij om in het pastoraat aan het werk te gaan.
Hij krijgt de verantwoordelijkheid voor het pastoraat van de streekparochie te Arnhem.
Remco is gehuwd met Ank Muller en het echtpaar heeft twee jonge dochtertjes.

De priesterwijding vindt plaats op de feestdag van de profeet Habakuk, waarvan de ikoon is weergegeven.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 17 november 2006