Synode zegt ja tegen inzegenen van levensverbintenissen

De Synode stemde dinsdag 21 november met grote meerderheid in met het voorstel de inzegening van levensverbintenissen van mensen van hetzelfde geslacht mogelijk te maken.
De stemming vond plaats nadat aartsbisschop Joris Vercammen een pleidooi had gehouden vóór het voorstel waarbij hij wel uitdrukkelijk afstand nam van de gelijkschakeling met het klassieke huwelijk tussen man en vrouw. De motivatie van het voorstel ligt in de erkenning dat de exclusieve en op levenslange trouw aangelegde levensverbintenis van homoseksuele gedoopten als een bijdrage aan de zending van de kerk wordt gezien.

De Synode deelde de mening over het onderscheid met het huwelijk en dringt er bij het bestuur op aan de theologische studie naar het sacrament van het huwelijk in de relatie tot de inzegening van relaties voort te zetten. Ook internationaal is door de Internatonale Oud-Katholieke Bisschoppenconferentie een theologische studie over het huwelijkssacrament gestart. Dit sacrament heeft eerst laat (12/13e eeuw) de definitieve vorm aangenomen.
De eerste stap is nu dat de Commissie voor de Liturgie de opdracht krijgt een liturgie te ontwerpen voor de inzegening van levensverbintenissen.

De integrale tekst van het voorstel, zoals door het Collegiaal Bestuur ingediend.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 22 november 2006